Books 2 Read

Từ trường đại học đến sự nghiệp: Để thành công trong thế giới thực của Lindsey Pollak

Sổ tay gia đình Martha Stewart’s: hướng dẫn cách chăm sóc mọi thứ trong nhà của Martha Stewart

Đắc nhân tâm của Dale Carnegie

7 thói quen của bạn trẻ thành đạt của Stephen R. Covey

Học khôn ngoan mà không gian nan của Kevin Pau

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s